Als u minder als 5 wedstrijden heeft gespeelt doet U niet mee in de eindrangschikking
U hoogste serie wordt dit jaar berekend door de som van al u hoogste series gedeeld door start moyenne.

B.V.L.(BILJART VER. LANGEGRACHT) | TEAMS/PROGRAMMA | TOERNOOIEN
| NIEUWS | WIST U DAT
| BESTPRESTERENDE
SPELER 2022-2023